תכניות העשרה

אופק מפתחים תכניות העשרה ייחודיות מאושרות על ידי משרד החינוך וביניהן תכניות "מתמטיקה לקטנטנים" ו"דרמתיקה".

תכניות אלו עוסקות בפיתוח ובטיפוח החשיבה, ומזמנות לילדים סיטואציות של דרמה הטומנות בחובן אפשרויות למידה הקשורות למסרים חברתיים, רגשיים, אישיותיים וקוגנטיביים.